Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα επιλεγμένα κριτήρια

 • Tanya PEYCHINOVA

  Director Human Resources

   

  T:+359 2 902 6607

  F: + 359 2 902 6660

  E: recruitment@tesy.com