Με τη λειτουργία ECO Smart, χάρη του ειδικά ανεπτυγμένου και ενσωματωμένου λογισμικού, μειώνονται τα έξοδα ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να μειώνεται η ποσότητα του νερού που ζεστάθηκε και χωρίς να επηρεάζεται η άνεση του καταναλωτή. Πως γίνεται αυτό; Το ενσωματωμένο στον ηλεκτρονικό χειρισμό λογισμικό, παρόμοια της τεχνητής νοημοσύνης, αυτόνομα παρακολουθεί και αποθηκεύει τις συνήθειες των καταναλωτών και δημιουργεί χρονοδιάγραμμα, μέσω του οποίου να χειρίζεται τη λειτουργία της συσκευής, έτσι ώστε να εξασφαλίσει ζεστό νερό οικιακής χρήσης ακριβώς τότε, όταν είναι απαραίτητο. Ο ενσωματωμένος αλγόριθμος υποστηρίζει την δυνατότητα γρήγορης αλλαγής του χρονοδιαγράμματος και χειροκίνητης παρέμβασης, καθώς επίσης θέρμανση μια φορά μέχρι τη μέγιστη θερμοκρασία, χωρίς αλλαγή στο καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας (BOOST). 

**Δεν ισχύει για BelliSlimo Lite, BelliSlimo Lite Dry και BiLight Smart

Σύγκρινε

Διαγραφή όλων