Βαθμός προστασίας IP24 - το ψηφίο «2» δείχνει το επίπεδο προστασίας από διείσδυση ξένων στερεών σωμάτων με διάμετρο μεγαλύτερη από 12.5 mm, το ψηφίο «4» δείχνει το επίπεδο προστασίας από σταγόνες νερού. Οι θερμοπομποί με βαθμό προστασίας IP24 είναι κατάλληλοι για θέρμανση μπάνιων και άλλων χώρων με υγρασία, τηρώντας τις ανάλογες οδηγίες χρήσης.

Σύγκρινε

Διαγραφή όλων