Αυτή η λειτουργία είναι τυπική για τους ακριβούς θερμοπομπούς και εξασφαλίζει θερμοκρασιακή άνεση με χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω της συνηθισμένης τοποθέτησης του θερμοπομπού σε εξωτερικούς, πιο κρύους τοίχους (συχνά κάτω από το παράθυρο), είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορά από τη θερμοκρασία που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής και τη θερμοκρασία που στην πραγματικότητα έχει μετρηθεί στα διάφορα σημεία του δωματίου. Σε περίπτωση που η διαφορά αυτή είναι της τάξης των ±4°С, μπορείτε να προχωρήσετε στις ανάλογες διορθώσεις στο μενού του θερμοπομπού.

Σύγκρινε

Διαγραφή όλων