Από τις 01/01/2018 μπήκε σε ισχύ ο Κανονισμός 2015/1188 που ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση  των θερμαντικών σωμάτων.

Κάθε θερμοπομπός με δυνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο πρέπει να επιτυγχάνει 38% ως την ελάχιστη τιμή της Εποχιακής Ενεργειακής Απόδοσης

Ο ηλεκτρικός θερμοπομπός Conveco Cloud κατέχει το δυνατόν υψηλότερο ποσοστό 40% της Εποχιακής Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτό οφείλεται στον Ηλεκτρονικό θερμοστάτη, τον εβδομαδιαίο προγραμματιστή και τις εφαρμοσμένες λειτουργίες ERP: Ανοιχτό παράθυρο, Προσαρμοσμένη εκκίνηση και Χειρισμός από το Ίντερνετ.

Σύγκρινε

Διαγραφή όλων