Βελτιώνει την άνεση θερμοκρασίας στον θερμαινόμενο χώρο με ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από 96 ώρες αυτό-εκπαίδευσης η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον θερμοπομπό να προκαθορίζει από μόνος του τη στιγμή που θα ανάβει με σκοπό να φτάσει τη επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο, την ώρα που έχει καθορίσει ο χρήστης.

Σύγκρινε

Διαγραφή όλων