Το Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης είναι ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της TESY. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε στις αρχές του 2017. Το κέντρο αποτελείται από νέο σύγχρονο εργαστήριο, αίθουσα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων σε εργαζόμενους και συνεργάτες της εταιρείας. Από τις έρευνες, τις τεχνικές αναλύσεις και τα τεστ πιστοποίησης ηλεκτρικών ογκωδών και στιγμιαίων θερμοσίφωνων και συσκευών θέρμανσης οικίας, θα αντλείται έμπνευση, φορτίο και ενέργεια για να παράγονται ιδέες για τα επόμενα βήματα στην καινοτόμο ανάπτυξη της εταιρίας και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.

Για το σκοπό αυτό στο Κέντρο Έρευνας και Κατάρτισης πραγματοποιείται ένα περιβάλλον στο οποίο ανοιχτά να μοιράζονται οι αξίες και οι τεχνικές επιτεύξεις που θα χρησιμεύσουν ως σημείο εκκίνησης για έργα για μελλοντικές υλοποιήσεις όπου η φαντασία θα λειτουργεί χωρίς σύνορα.

Κάθε πρόθυμος έχει ευκαιρία να μοιράζει, να δημιουργεί, να μάθει, να επιδείξει έργα, να ονειρεύεται. Παρέχονται νέες θέσεις εργασίας. Η όλη ιδέα του έργου είναι „ανοικτή” προς συνεργασίες, ανταλλαγή και συζήτηση, συμπεριλαμβανομένης της ιδέας ανοιχτού εσωτερικού σχεδιασμού που είναι σε στυλ ανοιχτού κιβώτιου, στο οποίο καθένας θα μπορεί να ρίξει μια ματιά και να λάβει γνώση για την εργασία της TESY.