Από σήμερα, η TESY είναι επίσημο μέλος της EHPA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντλιών Θερμότητας) και ως τέτοιο θα συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας σε εκπόνηση  πολιτικών, προτύπων και κανονισμών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την ορθή εφαρμογή της τεχνολογίας αντλιών θερμότητας.

 Η EHPA έχει σκοπό να παράσχει τεχνική και οικονομική συμβολή στις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές σχετικά με νομοθετικά, ρυθμιστικά και ενεργειακά αποδοτικά θέματα.

 Η TESY είναι η μόνη βουλγαρική εταιρεία, μέλος της EHPA.

 Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό και τα μέλη του ΕΔΩ