Πολιτική περί της χρήσης και της διαχείρισης των cookies

Τι είναι τα cookies

 

Τα cookies είναι κείμενο ή δεδομένα μικρού μεγέθους που υποβάλλονται στη συσκευή (υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, Tablet, τηλέφωνο) για αποθήκευση και μπορούν να ζητηθούν πίσω από τον αποστολέα. Η λειτουργία των cookies μπορεί να είναι πιο ποικιλότερη: από τη διατήρησή σας σε κατάσταση «login» μέχρι που συμπληρώνεται ορισμένη φόρμα εγγραφής από την αποθήκευση των γλωσσικών σας προτιμήσεων για την εξέταση του ιστοτόπου μας, μέχρι την παρακολούθηση της δικής σας συμπεριφοράς κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο, κάποτε για χρονικό διάστημα μεγάλης διάρκειας και ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται: στην τελευταία περίπτωση καθώς και σε όλες τις άλλες παρόμοιες περιπτώσεις τέτοια cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη δική σας προηγούμενη συγκατάθεση ως προς αυτό βάσει των λεπτομερών πληροφοριών που έχουν ληφθεί.

 

Ο Γενικός Κανονισμός για Προστασία και Ασφάλεια Δεδομένων (General Data Protection Regulation - “GDPR”) εισάγει ή ενισχύει ουσιαστικούς νομικούς μηχανισμούς υπέρ των υποκειμένων δεδομένων. Παρακάτω έχουμε σημειώσει κάποιους εκ αυτών που έχουν σχέση ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξαιτίας της χρήσης ψηφιακών υλικών.

 

«Ψηφιακό υλικό» - ο ιστότοπος www.tesy.com

«Plug-in» - το λογισμικό τρίτου μέρους, που έχει εγκατασταθεί σε ψηφιακό υλικό της TESY και που έχει σχέση ως προς την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη ή/και  την εξασφάλιση λειτουργίας ορισμένης λειτουργικότητας μέσω περάσματος προς τον τομέα τρίτου μέρους.

«Υπηρεσίες της κοινωνίας πληροφοριών» είναι υπηρεσίες που συνήθως παραχωρούνται έναντι πληρωμής και από απόσταση μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. Ο παραλήπτης τέτοιας υπηρεσίας πρέπει να την έχει ζητήσει ρητώς. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι επίσης τέτοιο είδος υπηρεσία.

 

 

Γιατί και πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

 

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα προσωρινά cookies (που διακόπτονται με το κλείσιμο του web browser) και μόνιμα cookies (που μένουν στον δικό σας υπολογιστή μέχρι που τα διαγράψετε) προκειμένου να βελτιώσουμε την χρήση σας στην ιστοσελίδα της  www.tesy.com.

 

Ως κανόνας εμείς δεν δημιουργούμε ατομικό προφίλ των δικών σας online δραστηριοτήτων. Το περιεχόμενο των cookies που ανεβάζονται εξαντλείται με αριθμό αναγνώρισης. Τα cookies δεν συνδέονται με συγκεκριμένο όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP.

 

Κατηγορίες cookies

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

Χρειάζονται απολύτως: Χωρίς τα εν λόγω cookies δεν μπορείτε να εξετάσετε πλέρια τον δικό μας ιστότοπο και να χρησιμοποιείτε τις δικές του λειτουργικότητες.
Τα cookies που βελτιώνουν τη λειτουργία του ψηφισκού υλικού: Τα εν λόγω cookies συλλέγουν πληροφορίες ως προς το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, π.χ. σε ποιες ιστοσελίδες κάνουν πιο συχνές προσβάσεις. Τα εν λόγω cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που να αφορούν συγκεκριμένο επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτής της ομάδας είναι ανακεφαλαιωμένες και για τον λόγο αυτό - ανώνυμες. Ο δικός τους μοναδικός προορισμός είναι να βελτιώσουν τη λειτουργία του ιστοτόπου. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να λειτουργεί καλύτερα. Εμείς δεν παρακολουθούμε τις δικές σας συνήθειες πλοήγησης με τα εν λόγω cookies.
Targeting ή διαφήμιση: Τα εν λόγω cookies χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη, περιορισμό των διαφημιστικών εντυπώσεων ή μέτρηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένης εκστρατείας διαφήμισης. Τα εν λόγω cookies βοηθούν στον καθορισμό της αποτελεσματικότητας και συγκεκριμένων online μάρκετινγκ καναλιών.
 

Κατάλογος των τρίτων μερών

Τρίτα μέρη Σκοποί
Google Analytics Συμπεριφορά χρήστη
Google AdWords Διαφήμιση
Google Tag Manager Advertising
Facebook pixel Διαφήμιση
Yandex pixel Διαφήμιση
DoubleClick Διαφήμιση
MathTag Διαφήμιση

Εμείς χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες που μας έχουν παρασχεθεί από τους κωδικούς της Google προκειμένου να μετρήσουμε την επισκεπτικότητα της ιστοσελίδας μας ως αριθμός και συχνότητα των επισκέψεων. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες για να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικές διευθύνσεις IP, τα δεδομένα φθάνουν σε μας σε ανακεφαλαιωμένη μορφή και ανωνυμοποιημένα με στατιστικό σκοπό και βελτίωση του βιώματος του επισκέπτη στο δικό μας ιστότοπο.

 

Παρόλο αυτό τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τον τρόπο αυτό είναι προσβάσιμα για την Google και σύμφωνα με τις δικές τις πολιτικές και όρους μπορούν να συνδυαστούν με άλλα δεδομένα που η Google έχει ήδη ως προς τη δική σας ταυτότητα  ή τη  δική σας συσκευή, ή τη συμπεριφορά σας σε ψηφιακό περιβάλλον, τις προτιμήσεις σας όταν κάνετε αναζήτηση. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συνδυαστεί από την Google, καθώς και τα συλλεγμένα μέσω των ψηφιακών υλικών της Tesy μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την μηχανή αναζήτησης για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική της περί απαραβίαστου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη διαφήμιση συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό δεδομένα προς την Google Analytics θα υποβάλλονται μόνο με τη δική σας προηγούμενη συγκατάθεση η οποία εν συνέχεια μπορεί να αποσυρθεί οποτεδήποτε.

 

Περισσότερα για τα cookies που έχουν ανεβαστεί από την Google μέσω του δικού μας ιστοτόπου μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies 

 

Για Facebook pixel μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel 

 

Για Yandex pixel μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

https://yandex.com/support/audience/index.html 

 

Για DoubleClick μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en 

 

Για MathTag μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

http://www.mediamath.com/privacy-policy/ 

 

Η δική σας συγκατάθεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το ανέβασμα των cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα και τέτοιων που βελτιώνουν τη λειτουργία του δικού μας ψηφιακού υλικού που συλλέγουν μόνο ανακεφαλαιωμένες, ανώνυμες πληροφορίες, η οποία δεν εξακριβώνει την ταυτότητά σας ως χρήστη του ψηφισκού υλικού, ιδιοκτησίας της TESY.

 

Διαχείριση των cookies.

Μπορείτε να χρησιμοποιείται τα δικά μας προϊόντα ή υπηρεσίες και χωρίς να συμφωνήσετε με τα cookies που ανεβάζονται στη συσκευή σας μόνο με τη δική σας συγκατάθεση σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από το σκληρό δίσκο της δικής σας συσκευής οποτεδήποτε (file: “cookies”). Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να δείτε κάποια στοιχεία του δικολυ μας ιστοτόπου ή να χειροτερέψει τη λειτουργικότητά της.

 

Τα περισσότερα web browser επιτρέπουν ήδη προηγούμενο έλεγχο του ανεβάσματος των cookies από τις ρυθμίσεις τους.

 

Σε περίπτωση που κάνετε πρόσβαση σε δικό μας ψηφιακό υλικό από κινητή συσκευή είναι δυνατόν να μην μπορέσετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω τις ρυθμίσεις του internet browser σας.

 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες καθώς και σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενα δεδομένων δείτε παρακαλώ επίσης την Πολιτική περί της εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε dpo@tesy.com.

 

Ενημέρωση

 

Η παρούσα πολιτική τίθεται εν ισχύ από την ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή η οποία μπορεί να τροποποιείται εν συνέχεια. Η Πολιτική που έχει ενημερωθεί τίθεται εν ισχύ την ημέρα της δημοσίευσης της στην www.tesy.com. Εάν επισκεφθείτε την www.tesy.com μετά την τροποποίηση της Πολιτικής θα δεσμευθείτε με την καινούρια Πολιτική περί της χρήσης και της διαχείρισης των cookies.