Δεξαμενή απομόνωσης για εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας

Δεξαμενή απομόνωσης για εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας

Μονάδα τοποθέτησης σε τοίχο χωρίς εναλλάκτες θερμότητας για αποθήκευση ζεστού ή κρύου νερού. Χρησιμεύει επίσης ως υδραυλικός ισοσταθμιστής και βοηθά στην κανονική λειτουργία του συστήματος αντλίας θερμότητας.

 

Δείτε όλα τα προϊόντα