Δεξαμενή απομόνωσης για εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας

Μοντέλο   Μέγιστη πίεση λειτουργίας Ενεργειακή κλάση Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
Χωρητικότητα    
V 50 40 6 bar B 95 °C 51 L Λεπτομέρειες
V 80 46 6 bar B 95 °C 80 L Λεπτομέρειες
EV 50 40 6 bar B 95 °C 51 L Λεπτομέρειες
EV 80 46 6 bar B 95 °C 80 L Λεπτομέρειες

Μονάδα τοποθέτησης σε τοίχο χωρίς εναλλάκτες θερμότητας για αποθήκευση ζεστού ή κρύου νερού. Χρησιμεύει επίσης ως υδραυλικός ισοσταθμιστής και βοηθά στην κανονική λειτουργία του συστήματος αντλίας θερμότητας.

Παρόμοια προϊοντα

Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω προϊοντικών αλλαγών