• Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
Χωρητικότητα 388 L
Καθαρό βάρος 98 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 1.65 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 0.76 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 10 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 4.6 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 91 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 100 °C
Διάμετρος 750 mm