• Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
Χωρητικότητα 1415 L
Καθαρό βάρος 308 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 3.47 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 2.3
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 31.4 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 20.5 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 158 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού 3 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 6 bar
Διάμετρος 1200 mm
Αριθμός εισόδων 4 pieces
Αριθμός εξόδων 5 pieces
Ελάχιστο ύψος του χώρου 2265 mm