• Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
Χωρητικότητα 855 L
Καθαρό βάρος 202 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 3.45 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 1.31 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 31.3 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 7.9 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 136 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110 °C
Διάμετρος 990 mm