• Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
Χωρητικότητα 1822 L
Καθαρό βάρος 405 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 4.5 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 2.7
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 41.6 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 25.2 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 183 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού 3 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 6 bar
Διάμετρος 1300 mm
Αριθμός εισόδων 4 pieces
Αριθμός εξόδων 5 pieces
Ελάχιστο ύψος του χώρου 2481 mm