• Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar) σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης.
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
Χωρητικότητα 472 L
Καθαρό βάρος 123 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 2.25 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 1.04 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 13.7 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 6.4 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 95 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110 °C
Διάμετρος 750 mm