• Υψηλής ποιότητας επίστρωση σμάλτου εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Πολύ αποτελεσματική μόνωση PU
  • Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
  • Φλάντζα καθαρισμού για εύκολο έλεγχο του δοχείου
  • Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
  • Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
  • Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου
Χωρητικότητα 154 L
Καθαρό βάρος 54 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 50 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 0.61 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 0.43 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 3.6 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 2.6 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 51 W
Ενεργειακή κλάση B
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 110 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού 8 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 6 bar
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S1) 239 L
Μέγιστη ποσότητα νερού, το οποίο έχει τραβηχτεί ΜΙΧ 45°C (**15-60°C), Απενεργοποιημένη τροφοδοσία (S2) 106 L
Διάμετρος 600 mm