Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank” χωρίς εναλλάκτες θερμότητας

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank” χωρίς εναλλάκτες θερμότητας

Τα δοχεία αδρανείας χωρίς εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας διατίθενται από 600 έως 1500 λίτρα και τα εσωτερικά θερμοδοχεία Ζ.Ν.Χ. με εμαγιέ από 150 έως 300 λίτρα.

 

Δείτε όλα τα προϊόντα

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank” με εναλλάκτη θερμότητας

Τα δοχεία αδρανείας με εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας διατίθενται από 600 έως 1500 λίτρα και τα εσωτερικά θερμοδοχεία Ζ.Ν.Χ. με εμαγιέ από 150 έως 300 λίτρα.

 

Δείτε όλα τα προϊόντα

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank”  με εναλλάκτη θερμότητας
Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank” με δύο εναλλάκτες θερμότητας

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για εγκαταστάσεις θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης τύπου „tank in tank” με δύο εναλλάκτες θερμότητας

Τα δοχεία αδρανείας με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες θερμότητας διατίθενται από 600 έως 1500 λίτρα και τα εσωτερικά θερμοδοχεία Ζ.Ν.Χ. με εμαγιέ από 150 έως 300 λίτρα..

 

Δείτε όλα τα προϊόντα