• Υψηλής ποιότητας επισμάλτωση εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Δοχεία αδρανείας χαμηλής πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θερμότητας
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Αποτελεσματική προστασία ανοδίου
  • Δυνατότητα εγκατάστασης ηλεκτρικής αντίστασης
  • Δυνατότητα εγκατάσταση θερμικού ρυθμιστικού
  • Δυνατότητα εγκατάσταση εμβαπτιζόμενου αισθητηρίου
Καθαρό βάρος 298 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 3.3 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 1.54
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 29 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 9.4 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 135 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 95
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 6 bar
Διάμετρος 990 mm
Αριθμός εισόδων 4 pieces
Αριθμός εξόδων 4 pieces
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της σερπαντίνας του εναλλάκτη θερμότητας 110 °C
Πραγματική χωρητικότητα του δοχείου αδράνειας 655 L
Πραγματική χωρητικότητα του δοχείου ζεστού νερού 191 L
Ελάχιστο ύψος του χώρου 2236 mm