Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης με σερπαντίνα υγιεινής

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης με σερπαντίνα υγιεινής

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων και στιγμιαία παραγωγή Ζ.Ν.Χ μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 500, 800 και 1000 λίτρων.

 

Δείτε όλα τα προϊόντα

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης Mε σερπαντίνα υγιεινής και εναλλάκτη θερμότητας

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχεία αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών  κυκλωμάτων με ένα εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας για ηλιακή υποβοήθηση και στιγμιαία παραγωγή Ζ.Ν.Χ μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 500, 800 και 1000 λίτρων                   

 

Δείτε όλα τα προϊόντα

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης Mε σερπαντίνα υγιεινής και εναλλάκτη θερμότητας
Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης Με σερπαντίνα υγιεινής και δύο εναλλάκτες θερμότητας

Συνδυασμένοι boiler λεβητοστασίου για συστήματα θέρμανσης και ζεστό νερό οικιακής χρήσης Με σερπαντίνα υγιεινής και δύο εναλλάκτες θερμότητας

Κάθετα δοχεία, που συνδυάζουν το δοχείο αδρανείας για τη θέρμανση κλειστών κυκλωμάτων και στιγμιαία παραγωγή Ζ.Ν.Χ μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες θερμότητας. Η σειρά περιλαμβάνει μοντέλα των 800 και 1000 λίτρων.

 

Δείτε όλα τα προϊόντα