• Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
  • Minimum 28 λίτρα Ζ.Ν.Χ. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
  • Υψηλής απόδοσης αφαιρούμενη μόνωση PU για μοντέλα άνω των 500 λίτρων
  • Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h
Χωρητικότητα 827 L
Καθαρό βάρος 210 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 100 mm
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S1 2.23 m²
Επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας S2 1.54 m²
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S1 19.2 L
Χωρητικότητα του εναλλάκτη θερμότητας S2 8.7 L
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 136 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 95 °C
Διάμετρος 990 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής 5.5 m²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής 28 L