Χωρητικότητα 40 L
‘Υψος 0.704 m
Πλάτος 0.490 m
Ισχύς 1200/1200 W
Μήκος 0.280 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 1:44 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 1312/1279 kWh
Ενεργειακή κλάση B
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M
V40 80/65 L
Tout of the box 79/74 °C
MAX40 80/75 L