Χωρητικότητα 65 L
‘Υψος 1.053 m
Πλάτος 0.490 m
Ισχύς 1200/1200 W
Μήκος 0.280 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃) 2:49 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 1308/1289 kWh
Ενεργειακή κλάση B
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M
V40 139/109 L
Tout of the box 80 °C
MAX40 139/109 L