Χωρητικότητα 200 L
‘Υψος 1.357 m
Πλάτος 0.560 m
Ισχύς 1200/2400 W
Μήκος 0.567 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 08:42/04:21 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2711 kWh
Ενεργειακή κλάση C
Διάμετρος 560 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L