Χωρητικότητα 200 L
Ισχύς 2000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 5:13 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2755 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 1.357 m
Πλάτος 0.560 m
Μήκος 0.567 m
Διάμετρος 560 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L
V40 290 L
MAX40 354 L