Χωρητικότητα 200 L
‘Υψος 1.357 m
Πλάτος 0.560 m
Ισχύς 2000 W
Μήκος 0.567 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 5:13 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2755 kWh
Ενεργειακή κλάση C
Διάμετρος 560 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L
V40 304 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 358 L