Χωρητικότητα 120 L
‘Υψος 0.440 m
Πλάτος 1.160 m
Ισχύς 3000 W
Μήκος 0.467 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 2:05 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2762 kWh
Ενεργειακή κλάση C
Διάμετρος 440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L
V40 181 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 213 L