Χωρητικότητα 100 L
Ισχύς 4000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 1.18 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2762 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 0.985 m
Πλάτος 0.440 m
Μήκος 0.467 m
Διάμετρος 440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L
V40 148 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 163 L