Χωρητικότητα 120 L
Ισχύς 4000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 1.34 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 4406 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 1.150 m
Πλάτος 0.440 m
Μήκος 0.467 m
Διάμετρος 440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) XL
V40 214 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 214 L