Χωρητικότητα 143 L
Ισχύς 3000 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 2:28 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 4404 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 1.315 m
Πλάτος 0.440 m
Μήκος 0.467 m
Διάμετρος 440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) XL
V40 233 L
Tout of the box 65 °C
MAX40 257 L