Χωρητικότητα 50 L
Ισχύς 1500 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 1:18 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 1421 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 0.595 m
Πλάτος 0.440 m
Μήκος 0.467 m
Διάμετρος 440 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M
V40 77 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 86 L