Χωρητικότητα 27 L
‘Υψος 0.445 m
Πλάτος 0.445 m
Ισχύς 1500 W
Μήκος 0.383 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃) 0:56 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 549 kWh
Ενεργειακή κλάση C
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) S
V40 43.6 L
Tout of the box 65 °C
MAX40 43.6 L