Χωρητικότητα 50 L
‘Υψος 0.595 m
Πλάτος 0.470 m
Ισχύς 800/1600 W
Μήκος 0.496 m
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 3:15/1:37 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 1360 kWh
Ενεργειακή κλάση C
Διάμετρος 470 mm
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M
V40 71 L
Tout of the box 60 °C
MAX40 86 L