Χωρητικότητα 100 L
Ισχύς 2400 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 2:10 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 1238 kWh
Ενεργειακή κλάση B
‘Υψος 0.985 m
Πλάτος 0.470 m
Μήκος 0.496 m
Διάμετρος 470 mm
Έλεγχος μέσω διαδικτύου да
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) M
V40 171 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 188 L