Χωρητικότητα 143 L
Ισχύς 2400 W
Χρόνος θέρμανσης Δt 45K (15℃ - 60℃)**80°C 3:05 h:min
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC 2483 kWh
Ενεργειακή κλάση C
‘Υψος 1.315 m
Πλάτος 0.470 m
Μήκος 0.496 m
Διάμετρος 470 mm
Έλεγχος μέσω διαδικτύου да
Προφίλ αποστράγγισης (προφίλ φορτίου) L
V40 268 L
Tout of the box 70 °C
MAX40 279 L