Υψηλησ ενεργειακησ απόδοσησ συσκευέσ (ErP)

Από την 26η Σεπτεμβρίου 2015, οι θερμοσίφωνες TESY προσφέρονται με ετικέτες ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με καινούριο ErP (emergy related Products) Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ετικέτες ενεργειακής απόδοσης για τις διαφορετικές οικιακές συσκευές παρέχουν την δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει απόφαση αγοράς κατόπιν πληροφόρησης. Οι ίδιες ετικέτες παρέχουν πληροφορίες για την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία καταναλώθηκε σε ετήσια βάση, για τον τύπο της συσκευής και για λοιπά δικά της χαρακτηριστικά.

Ενεργειακή ετικέτα

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης έχει όμοιο σχήμα για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουδέτερη γλώσσα. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με εικονογράμματα, τα οποία αντικαθιστούν τις διαφορετικές γλώσσες της Κοινότητας.


Το μαύρο βέλος υποδεικνύει την τάξη ενεργειακής απόδοσης συγκεκριμένης συσκευής σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τα πολύχρωμα βέλη με επισημάνσεις γραμμάτων παρουσιάζουν τις διαφορετικές τάξεις ενεργειακής απόδοσης. Το σκούρο πράσινο χρώμα είναι επισήμανση της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης, ενώ το μαύρο βέλος είναι επισήμανση της χαμηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Με την βοήθεια της ετικέτας ενεργειακής απόδοσης, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την συσκευή με τη μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και μ’ αυτόν τον τρόπο να εξοικονομήσει χρήματα για ρεύμα και νερό, καθώς επίσης να συμβάλλει για την προστασία του περιβάλλοντος μέσω μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μέσω χρήσης λιγότερων πόρων π.χ. ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Παράμετροι, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μόνο για τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε kWh για ένα έτος - AEC (Annual electricity consumption) σημειωμένη σε kWh/annum (παράμετρος από την ετικέτα για την ενεργειακή απόδοση)


Αυτή είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, η οποία μετρήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες. Η παράμετρος είναι συγκρίσιμη για όλους τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες, οι οποίοι πωλούνται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς για υπολογισμό της κατά προσέγγιση διαφοράς στα έξοδα για ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, τα οποία θα πληρώνατε εφόσον χρησιμοποιείτε διαφορετικές μάρκες ηλεκτρικών θερμοσιφώνων. Η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας AEC είναι συγκρίσιμη εφόσον χρησιμοποιούνται όμοια προφίλ αποστράγγισης (M, L, XL κ.λ.π.).

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Tout of box (παράμετρος από το δελτίο του προϊόντος)


Για ορισμένα σχέδια ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, η πιο αποτελεσματική λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία εξασφαλίζει αρκετό ζεστό νερό, είναι εφικτή με ρυθμίσεις της θερμοκρασίας κάτω από τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασία. Τέτοια λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί σε θερμοκρασία από 65˚С ή ακόμη από 60˚С. Αυτή η θερμοκρασία, με την οποία επιτυγχάνεται η υψηλότερη τάξη ενεργειακής απόδοσης, σημειώνεται με Tout of box.


ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ Ο ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ - Tmax (παράμετρος από το δελτίου του προϊόντος)


Εκτός από Tout of box, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τη μέγιστη θερμοκρασία, στην οποία μπορεί να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης (Tmax), η οποία καμιά φορά διαφέρει από Tout of box.

ΣΟΤΗΤΑ ΖΕΣΤΟΥ (ΑΝΑΜΕΙΚΤΟΥ) ΝΕΡΟΥ ΣΕ 40˚С - V40 [L] (παράμετρος από το δελτίο του προϊόντος)


Επειδή είναι απολύτως δυνατόν δύο ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με ίδια χωρητικότητα από διαφορετικούς κατασκευαστές να εξασφαλίζουν ουσιαστικά διαφορετική ποσότητα ζεστού (μεικτού) νερού οικιακής χρήσης, ο Ευρωπαϊκός θεσμός υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δημοσιεύσουν παράμετρο, η οποία έχει μετρηθεί σε όμοιες εργαστηριακές συνθήκες με βάση ακριβώς προσδιορισμένη μεθοδολογία. V40 μετριέται σε λίτρα (L) και δείχνει την ποσότητα ζεστού (ανάμεικτου) νερού, με θερμοκρασία 40˚С, το οποίο μπορείτε να αδειάσετε από απενεργοποιημένο θερμοσίφωνα, μετά από θέρμανση του νερού μέχρι την προσδιορισμένη Tout of box Για θερμοσίφωνες με χωρητικότητα μέχρι 36 λίτρα, αυτή η ένδειξη δεν αναφέρεται. V40 is a comparable parameter, if declared with one and the same Tout of box.

Τι επηρεάζει την ποσότητα ζεστού νερού, το οποίο εξασφαλίστηκε από ηλεκτρικό θερμοσίφωνα?

Αναμφισβήτητα η καθαρή χωρητικότητα του δοχείου νερού έχει σημασία για την ποσότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης, όμως στην πραγματικότητα αυτός δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Εκτός από την χωρητικότητα της συσκευής, η ποσότητα του ζεστού νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα ανάμειξης του εισερχόμενου κρύου νερού με το υπάρχον στον θερμοσίφωνα ζεστό νερό κατά την χρήση. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται με μεγαλύτερη επιτυχία με ενσωματωμένο ακροφύσιο με PISTON αποτέλεσμα. Η λειτουργία του είναι να εξασφαλίζει την δυνατότητα το κρύο νερό να διαπερνά, χωρίς να αναμειγνύεται γρήγορα με το ζεστό νερό. Οι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με το καινοτομικό PISTON αποτέλεσμα εξασφαλίζουν περισσότερο ζεστό νερό και άνεση. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την ποσότητα του ζεστού νερού είναι η θερμοκρασία, με την οποία λειτουργεί ο θερμοσίφωνας. Η μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού οικιακής χρήσης εξασφαλίζεται από τους θερμοσίφωνες όταν ο θερμοστάτης τους ρυθμίστηκε στη μέγιστη θερμοκρασία.

Παράμετροι, οι οποίες δημοσιεύθηκαν μόνο για θερμοσίφωνες με έμμεση θέρμανση

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ 24 ΩΡΕΣ - S [W]
(παράμετρος από την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης)
Για τους θερμοσίφωνες με έμμεση θέρμανση δημοσιεύεται μια παράμετρος, η οποία δείχνει τις απώλειες ενέργειας από τη μόνωση της συσκευής για 24 ώρες, σε καθορισμένες με ακρίβεια εργαστηριακές συνθήκες.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ [L]
(παράμετρος από την ετικέτα ενεργειακής απόδοσης)
Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να δημοσιεύει ποια είναι η ακριβής χωρητικότητα νερού που έχει ο θερμοσίφωνας.