• Δύο επίπεδα ισχύος: 1000 W / 2000 W
  • Θερμαντήρας αλουμινίου σχήματος Χ
  • Επίπεδο σκληρυμένο γυαλί
  • Πίνακας ελέγχου αφής
  • Οθόνη LЕD
  • Τηλεχειριστήριο
  • Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  • Διπλή προστασία από υπερθέρμανση
  • Αντιπαγετική προστασία καθορισμένη σε 7°С
  • Μηχανικό κλειδί
Μέγιστη ισχύς 2000 W
Θερμο - στάτης ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα* 36-42 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια* 14-17 m²
‘Υψος 0.53 m
Πλάτος 0.23 m