Μέγιστη ισχύς 65 W
Θερμο - στάτης ηλεκτρονικός
‘Υψος 0.370 m
Πλάτος 0.310 m
Μήκος 0.190 m
‘Ογκος αέρα ανά ώρα: 70 m³/h
Προτεινόμενο μέγεθος θερμαινόμενου χώρου 18 м2