Μέγιστη ισχύς 600 W
Θερμο - στάτης ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα* 10-23 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια* 4-9 m²
‘Υψος 0.342 m
Πλάτος 0.645 m
Μήκος 0.06 m
Έλεγχος μέσω διαδικτύου да
IP24 vαι