Μέγιστη ισχύς 2000 W
Θερμο - στάτης ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα* 46-65 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια* 19-26 m²
‘Υψος 0.342 m
Μήκος 0.08 m
Έλεγχος μέσω διαδικτύου да
IP24 vαι