Καθαρό βάρος 5.72 kg
Μέγιστη ισχύς 2000 W
Θερμο - στάτης ηλεκτρονικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα* 40-60 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια* 16-24 m²
‘Υψος 0.459 m
Μήκος 0.097 m
Έλεγχος μέσω διαδικτύου да
IP24 vαι