• Έως 40% μεγαλύτερη θερμαντική επιφάνεια*
 • Τρία επίπεδα ισχύος
 • Θέρμανση μέσω συναγωγής και ακτινοβολίας
 • Φωτεινή ένδειξη
 • Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
 • Αντιπαγετική προστασία
 • Προστασία κατά της υπερθέρμανσης
 • Προστασία από ανατροπή
 • Γρήγορη θέρμανση και αθόρυβη λειτουργία
 • Προστατευμένο θερμαντικό στοιχείο από το τρίχωμα των κατοικιδίων. Οι τρίχες δεν μπορούν να το φτάσουν ώστε να βλάψουν το
 • θερμαντικό στοιχείο.
 • Καρούλι αποθήκευσης καλωδίου
 • Ανεμιστήρας με ενσωματωμένη αντίσταση ισχύος - 500 W (τα μοντέλα E01V)
Καθαρό βάρος 15.63 kg
Μέγιστη ισχύς 2500 W
Θερμο - στάτης μηχανικός
Θερμαινόμενος όγκος αέρα* 60-80 m³
Θερμαινόμενη επιφάνεια* 24-32 m²
‘Υψος 0.65 m
Πλάτος 0.29 m
Μέση ισχύς 1500 W
Πλευ - ρές 12
Ελάχιστη ισχύς 1000 W