Τι είναι η οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης των προιόντων (ErP)?


Η Ευρωπαική Οδηγία 2009/125/EC θεσπίζει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των απαιτήσεων του Συμβουλίου όσον αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό των προιόντων, που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας. Συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση και το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια της καταναλισκόμενης ενέργειας.


Τι σημαίνει αυτό?

Είναι ένα πρόγραμμα, που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαική Ένωση, ως μέσο για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις κλιματικές αλλαγές.


Πως μπορεί ένα έγγραφο να συμβάλει στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής?


Αυτό δεν είναι ένα απλό έγγραφο. Είναι Το Έγγραφο. Με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση, με τον συγκεκριμένο κανονισμό όλες οι συσκευές θέρμανσης χαμηλής ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εξαιρούνται από την αγορά, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει και οι υπόλοιπες να βελτιώνονται. Η τεχνική πρόοδος των συσκευών θέρμανσης οδηγεί σε βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, και ως εκ τούτου, εξασφαλίζει μειωμένα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας.


Σε ποια προιόντα εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός οικολογικού σχεδιασμού 2015/1188?


Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η Ευρωπαική Επιτροπή όρισε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις ενεργειακές συσκευές που φέρουν την ταμπέλα CE:

  • Ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης (θερμοπομποί)
  • Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες
  • Θερμαντικά μπάνιου
  • Λέβητες
  • Αντλίες θερμότητας με ονομαστική θερμική ισχύ < 400 kW
  • Θερμοδοχείο ανανεώσιμων πη γών (ηλιακοί, αντλίες θερμότητας)


Πως θα ξέρει ο πελάτης τι να επιλέξει?


Μαζί με την οδηγία για τον Οικολογικό-Σχεδιασμό, εγκρίθηκε και μια οδηγία για την επισήμανση των συσκευών θέρμανσης. Όλοι οι θερμοσίφωνες, οι αντλίες θερμότητας, και τα μποιλερ λεβητοστασίου, πρέπει να κατατάσονται από κατηγορία Α (υψηλότερη απόδοση) έως G (χαμηλότερη απόδοση). Οι υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης πρέπει να φθάσουν την ελάχιστη αξιολόγηση κατά ErP, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπα.


Τι γίνεται με τις ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης?


Ο κανονισμός Οικολογικής-Σχεδίασης βασίζεται στον υπολογισμό της εποχιακής ενεργειακής απόδοσης (NS) για κάθε ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης - θερμοπομπός, θερμαντικό πάνελ, καλοριφέρ, θέρμανσης ακτινοβολίας, θερμαντικό μπάνιου. Κάθε τύπος θερμαντικού πρέπει να ικανοποιεί την ελάχιστη απαίτηση, ανάλογα με τον τύπο της εγκατάστασης - σταθερή ή φορητές. Οι απαιτήσεις αυτές είναι Ns=36% για φορητές συσκευές και Ns=38% για σταθερές. Η εποχειακή ενεργειακή απόδοση υπολογίζεται με βάση 2 κριτήρια:

  • Εάν η συσκευή διαθέτει μηχανικό θερμοστάτη ή ηλεκτρονικό θερμοστάτη + εβδομαδιαίο προγραμματισμό
  • Παρουσία προηγμένων λειτουργιών όπως, προσαρμοσμένη εκκίνηση (adaptive start), έλεγχος μέσω
    internet, ανίχνευση ανοικτού παράθυρου (open window).


Συλλέγοντας όλες τις λειτουργίες, φθάνει την μέγιστη τιμή 40% της Εποχιακής Ενεργειακής Απόδοσης.


Πως ανταποκρίνεται η TESY στον νέο κανονισμό?


Ως καινοτόμος εταιρεία, η TESY καλοσωρίζει τον νέο κανονισμό.