• Στιγμιαία παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης μέσω ανοξείδωτης σερπαντίνας τύπου AISI 316L
  • Minimum 28 λίτρα Ζ.Ν.Χ. αποθηκεύονται στην ανοξείδωτη σερπαντίνα για άμεση χρήση (γρήγορη εκκίνηση)
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 10 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της ανοξείδωτης σερπαντίνας: 95 C
  • Υψηλής απόδοσης μόνωση PU
  • Δοχεία αδρανείας πίεσης (3 bar), σχεδιασμένα για αποθήκευση και διανομή ενέργειας από 4 διαφορετικές πηγές θέρμανσης
  • Δυνατότητα τοποθέτησης έως 4 αισθητηρίων θερμοκρασίας
  • Μέγιστη ροή ζεστού νερού χρήσης με δοχείο πλήρως θερμασμένο :1500-1700 l / h
Χωρητικότητα 470 L
Καθαρό βάρος 110 kg
Μόνωση (σκληρό PU) 50 mm
Απώλειες θερμότητας ΔT 45K 95 W
Ενεργειακή κλάση C
Μέγιστη
θερμοκρασία λειτουργίας
95 °C
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας 95 °C
Ονομαστική πίεση του δοχείου νερού 3 bar
Ονομαστική πίεση του εναλλάκτη θερμότητας 10 bar
Διάμετρος 750 mm
Επιφάνεια της σερπαντίνας υγιεινής 5 m²
Ονομαστικός όγκος της σερπαντίνας υγιεινής 26 L