Αερόθερμα δαπέδου

Μοντέλο   Μέγιστη ισχύς Θερμαινόμενος όγκος αέρα* Θερμαινόμενη επιφάνεια*    
HL 240 H 2400 W 40-50 m³ 16-20 m² Λεπτομέρειες
HL 202 H 2000 W 34-39 m³ 13-16 m² Λεπτομέρειες
HL 213 V 2000 W 34-39 m³ 13-16 m² Λεπτομέρειες
HL 222 H PTC 1800 W 34-39 m³ 13-16 m² Λεπτομέρειες
HL 830 V PTC 3000 W 60-80 m³ 24-32 m² Λεπτομέρειες
HL 255 V PTC 2000 W 36-42 m³ 14-17 m² Λεπτομέρειες

Τα αερόθερμα είναι τα πιο διαδεδομένα είδη θερμαντικών, εξαιτίας του  μικρού μεγέθους και του συμπαγούς σχεδίου τους που τα κάνουν εύκολα στη μεταφορά και χρήση σε κάθε είδος χώρου. Η TESY προσφέρει μοντέλα με ηλεκτρική αντίσταση και μοντέλα με θερμαντικό στοιχειό РТС. Το θερμαντικό στοιχείο PTC είναι φτιαγμένο από επιμεταλλωνόμενο κεραμικό υλικό. Το κεραμικό θερμαντικό στοιχείο εκλύει έντονη υπέρυθρη ακτινοβολία και  μεταφορά θερμότητας μέσω του αέρα. Μέσω της υπέρυθρης ακτινοβολίας θερμαίνονται οι γύρω τοίχοι, αντικείμενα και έπιπλα, τα οποία με τη σειρά τους εκλύουν θερμότητα προς το εσωτερικό του χώρου. Αυτές οι συσκευές είναι χαμηλής κατανάλωσης εξαιτίας των ιδιοτήτων του κεραμικού θερμαντικού στοιχείου τους, επιτρέποντας την αλλαγή της απόδοσης τους  σύμφωνα με τις θερμοκρασιακές αλλαγές του χώρου. Η ισχύς που παράγεται ρυθμίζεται έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η εκ των προτέρων καθορισμένη θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει ότι μία συσκευή με ονομαστική ισχύ 1800 W, σε περίπτωση μείωσης της ροής αέρα (ή χαλασμένος ανεμιστήρας), ρυθμίζει μόνη της την παραγόμενη ισχύ, μειώνοντας την στα 145-185 W, ανάλογα με την θερμοκρασία χώρου.

Παρόμοια προϊοντα

Όλες οι εικόνες που παρουσιάζονται είναι μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Το πραγματικό προϊόν μπορεί να διαφέρει λόγω προϊοντικών αλλαγών